Väljundi Valitud ained sooritanud üliõpilased abil on õppekorraldusega tegeleval töötajal võimalik kontrollida õppijate kohustuslike õppeainete või õppekava moodulite läbimist.

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke raadionupp Valitud ained sooritanud üliõpilased ees. Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

Määrake Tulemuste kuupäevade vahemik.

Määrake üliõpilased, kelle kohta soovite väljundi koostada:

 • Valdkond/asutus - vaikimisi on määratud see struktuuriüksus, mille töötaja te olete
 • Õppeaste
 • Õppevorm
 • Õppekava - see on kohustuslik andmeväli.
 • Olek
 • Järjestus - vaikimisi on valitud matriklinumbri alusel, võimalik on järjestada õppijaid ka perekonnanime või aasta järgi.

Määrake õppekava moodulid või ained, mille kohta soovite väljundi koostada. Selleks vajutage kas nupule Vali ained või nupule Vali õppekava moodul.

Väljundi koostamiseks määrake vasakpoolsest menüüst sobiv formaat (HTML, PDF või RTF) ja vajutage nupule Väljund.

Väljundisse kuvatakse kõik väljundi koostamise kuupäeval määratud tingimustele vastavad õppijad, mitte ainult need, kes on valitud ained läbinud.

Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud väljundi koostamisel määratud tingimused.

Iga õppija kohta kuvatakse väljatrükile järgmised andmed:

 • Jrk
 • Nimi
 • Matr. nr - matriklinumber.
 • Aasta
 • veerg iga õppeaine tulemus(t)e kohta - kui aine on arvestatud varasemate õpingute või töökogemuse alusel, kuvatakse väljatrükile +, muul juhul tulemus protokollist. Kui õppija on saanud selles aines väljundi koostamise tingimustes määratud perioodil mitu tulemust (näiteks eksami ja korduseksami tulemus), kuvatakse kõik tulemused üksteise alla. (Tulemuste esitus ei ole sorteeritud tulemuse kuupäeva järgi). 
 • EAP-de summa - väljundisse valitud ainete ainepunktide summa. Arvesse lähevad ainult ained, milles on saadud positiivne tulemus või mis on VÕTAga arvestatud.
 • Aritm. keskm. - saadud tulemuste aritmeetiline keskmine hinne.

Iga aine kohta tuuakse ära kõigi õppijate tulemuste Aritmeetiline keskmine. Kõigi tulemuste kohta kokku kuvatakse väljatrükile Aritmeetiline keskmine.

Tulemuste kuupäevade vahemiku tingimus kehtib ainult õppetulemustele, üliõpilaste valiku kriteeriumidele vastavust kontrollitakse väljundi koostamise kuupäevaga. Seejuures üliõpilaste olek "eksmatrikuleeritud" valiku korral näidatakse väljundisse ainult neid üliõpilasi, kelle eksmatrikuleerimise kuupäev kattub väljundi koostamise kuupäevaga.