Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iga õppija saab vaadata enda esitatud avaldusi. Töötajad näevad õppetoetuste avaldusi lähtudes oma tööülesannetest, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.

Õppija esitatud õppetoetuste avalduste vaatamiseks vajutage tema üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil sobiva õppekoha andmetes lingile Esitatud stipendiumi/õppetoetuse avaldused (vt joonis).

Avaneb õppija esitatud avalduste vaatamise vorm (vt joonis), millel näete kõik tema esitatud avaldusi. Avalduste kohta näidatakse järgmisi andmeid: aasta ja semester, toetuse liik, õppekoht, avalduse esitamise aeg.