Iga õppija saab vaadata enda esitatud avaldusi. Töötajad näevad õppetoetuste avaldusi lähtudes oma tööülesannetest, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.

Õppija esitatud õppetoetuste avalduste vaatamiseks vajutage tema üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil sobiva õppekoha andmetes lingile Esitatud stipendiumi/õppetoetuse avaldused (vt joonis).

Avaneb õppija esitatud avalduste vaatamise vorm (vt joonis), millel näete kõik tema esitatud avaldusi. Avalduste kohta näidatakse järgmisi andmeid: aasta ja semester, toetuse liik, õppekoht, avalduse esitamise aeg.