Põhiolek on osa õppija õppekoha andmetest. Põhiolekud tekivad korralduste registreerimisel. Kajastavad need infot õppija õppekoha tekke (immatrikuleerimine, eksternina sooritajaks määramine, külalisüliõpilasena ja väliskülalisüliõpilasena õppimaasumine, täiendusõppijaks arvamine, residentuuri arvamine jms), üleviimiste ja õppekoha lõppemise (eksmatrikuleerimine, eksternina lõpetamine jms) kohta.

Joonisel on näha põhiolek, mis kajastab immatrikuleerimist.


SEOTUD TEEMAD

Kõrvalolek