Struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaani sisu on võimali vaadata õppenädalate kaupa kalendris.

  • Avaneb kalender (vt joonis). Rippmenüüst sobiva õppenädala määramise järel näidatakse määratud õppenädalal toimuvaid tunde.

  • Õppenädalate vahel navigeerimiseks on rippmenüü. Algseisu saate taastada, kui vajutate lingile hetkel on X nädal.
  • Plaanis paiknevad tunnid vastavalt nende toimumisaegadele. Ajaliselt kattuvad tunnid kuvatakse punaselt. Tunni kohta näidatakse järgnevat infot: ainekood, aine nimetus ja tunni liik (loeng, eksam/arvestus vms). Ainekoodil vajutades avaneb aine üldandmete väljatrükk, aine nimetusele vajutades avanevad aine üldandmed, millelt omakorda saate liikuda sobiva ainekava andmetele.
  • Kui liigute kursoriga tunni kirje peale, avaneb inforuut, millel näete: tunni toimumise kohta, tunniga seotud õppejõudude nimesid, tunni juurde lisatud märkuseid ja rühmade tähiseid.
  • Iga TÜ hoones toimuva tunni juures on viide selle asukohale kaardil. Asukoha nägemiseks kaardil vajutage maakera-kujulisele ikoonile (vt joonis).