• Järjekorra lubamisega antakse soovijatel võimalus lisada end aine osalejate piirarvu täitumise järel aine kuulajate järjekorda. Täpsemalt lugege kõikidest järjekorraga seotud toimingutest peatükist "Ülevaade aine kuulajate järjekorraga seotud toimingutest".
  • Kui ainele on kehtestatud ajutised piirangud (valdkond ja õppevorm), siis seni, kuni ajutised piirangud kehtivad, õppijale järjekorda jäämise võimalust ei pakuta. Kui töötaja lisab isikuid järjekorda, informeeritakse teda ajutistest piirangutest ja antakse teada, millisest kuupäevast alates on järjekorda lisamine võimalik.
  • Järjekorra avamiseks otsige aine üles, vajutage nupule Lisa/Muuda aineid ja täitke ainete registreerimise info muutmisel vormil veerus Järjekord lubatud märkeruut (vt joonis).

Märkeruudu täitmise võimalus on ainult siis, kui ainekavasse on osalejate piirarv sisestatud. Vastasel korral on märkeruudu asemel tekst piirarv puudub.

Kui eemaldada ainele registreerimise perioodil ainekavast osalejate piirarv, tekib aine registreerimise info lehele järjekord lubatud väljale automaatselt kirje piiraarv puudub ning kõik soovijad saavad end ainele registreerida. Need õppijad, kes on juba aine kuulajate järjekorda registreerunud, ei saa end enne järjekorrast ainele registreerida, kui nad on järjekorrast eemaldatud.