• Registreerumine õppeainetesse algab akadeemilises kalendris sätestatud ajal, mais järgmise sügissemestri õppeainetesse ja detsembris järgmise kevadsemestri õppeainetesse, ning lõpeb vastava semestri alguseks, kui õppeaines ei ole määratud teisiti. Esimese semestri üliõpilaste registreerimine kohustuslikesse õppeainetesse võib alata õppeaasta algusesjakesta vähemalt kaks nädalat (ÕKE p 24).
 • Kuupäevad lisatakse aine avamisel registreerimiseks ainete registreerimise info muutmise vormile (vt joonis) automaatselt. Vajadusel saavad eriõigustega töötajad neid käsitsi muuta.
 • Eriõigustega kasutajaid need kuupäevad õppijate registreerimisel ei mõjuta.


 • Registreerimise alguskuupäeval (Reg. algus) on aine õppijatele registreerumiseks avatud alates kell 21:00.
 • Registreerimise lõpukuupäev (Reg. lõpp) on viimane, mil õppijad ainele registreeruda saavad. Registreerimine on avatud õppijatele kuni selle kuupäeva kella 24.00-ni.
 • Registreerimise lõpukuupäev esimese aasta üliõpilastele (Reg. lõpp 1. aasta) on viimane, mil esmakursuslased ainele registreeruda saavad. Registreerumise on avatud neile kuni selle kuupäeva kella 24.00-ni.
 • Registreerimise lõpukuupäev külalisüliõpilastele (Reg. lõpp külalistele) on viimane, mil külalisüliõpilased ainele registreeruda saavad. Registreerumise on avatud neile kuni selle kuupäeva kella 24.00-ni.

Esimese semestri üliõpilaste registreerimine kohustuslikesse õppeainetesse võib alata õppeaasta alguses ja kesta vähemalt kaks nädalat (ÕKE p 24).

Esimese semestri üliõpilaseks loeme õppijad, kelle õpitud semestrite arv=0

Ka kohe õpingute alguses akadeemilisele puhkusele siirdunud isik on akadeemilise puhkuse lõppedes esimese semestri üliõpilane.

According to Study Regulations, first semester students register for the courses of the autumn semester within two weeks from the beginning of the semester.

First semester students are learners whose number of semesters studied is 0.

Students who take academic leave immediately at the beginning of studies are also first semester students when the academic leave ends.


 • Registreeringu tühistamise kuupäev (Tühist. lõpp) on viimane päev, mil õppijad saavad ise oma õppetööle registreerumise vormil ainele registreeringu tühistada.
  • Selleks on neil kuni selle kuupäeva kella 24.00-ni aktiivne link Tühista registreering.
  • See on ka viimane kuupäev, mil õppijad saavad muuta valitud rühma.
  • Kui ainekavas on kinnitatud olekus toimumisi, liigiga õppetund, kuvatakse automaatselt väljale Tühist. lõpp kuupäev, mis on esimene kontakttund + 14 päeva. Nt kui esimene kontaktõpe on 11.02.2021, siis tühistamise lõpptähtaeg on seega 25.02.2021. Ainetele registreerimise info muutmise vormile näidatakse esimese õppetunni toimumisaega, nt Esimene kontaktõpe: 11.02.2021.
  • Kui ainekavas ei ole kinnitatud olekus toimumisi, liigiga õppetund, ei ole Tühist. lõpp välja võimalik automaatselt täita ja see tuleb ainekava avamisel registreerumiseks sisestada käsitsi. Ainetele registreerimise info muutmise vormil on märge Esimene kontaktõpe: puudub.