• Väljundiga Cum laude määramine on võimalik saada nimekiri üliõpilastest, kes vastavad ÕISi sisestatud andmete põhjal kiitusega diplomi (cum laude) saamise tingimustele.
 • Väljundit on võimalik teha vaid kehtiva õppekohaga (st eksmatrikuleerimise korraldus pole registreeritud) ja järgmistele cum laude tingimustele vastavate õppurite kohta: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe või magistriõppekava üliõpilased, välisüliõpilased ja eksternid, kelle tähelise hindamissüsteemi hinnete kaalutud keskmine üle positiivsete tulemuste on vähemalt 4,60 (numbrilise hindamissüsteemi hinnetest 75% on hinded 5 – väga hea ehk aritmeetiline keskmine üle positiivsete tulemuste on vähemalt 4,75).

Ainuüksi väljundi põhjal ei saa järeldada, kas õppijale tuleb määrata cum laude!

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid ja täitke raadionupp Cum laude määramine ees.
 • Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötajate te olete.
 • Määrake üliõpilaste valiku tingimused. Väljund on võimalik koostada korraga kogu valdkonna kohta. Lisaks on võimalik teha väljund eraldi soovitud õppeastme ja/või õppekava ja/või õppevormi kohta määratud valdkonnas.
 • Soovitud aastad (mitmenda aasta üliõpilane) saate ise määrata, vaikimisi on määratud kõik aastad. Aastate eemaldamiseks vajutage vajaliku aasta järel nupule Eemalda.
 • Määrake andmete järjestus. Vaikimisi on andmed järjestatud üliõpilaste perekonnanime järgi kasvavalt, andmeid saate järjestada ka matrikli nr, kaalutud keskmise hinde ja õppekava koodi järgi kasvavalt.
 • Väljundi tegemiseks määrake lehe vasakul ülanurgas väljundi formaat (soovitavalt PDF) ning vajutage nupule Väljund.

Väljundisse kuvatakse:

 • õppija matriklinumber
 • õppija nimi
 • õppekoht
 • õppekava
 • õppija õppe lõpukuupäev
 • kaalutud keskmine hinne (ümardatud kaks kohta pärast koma)
 • aritmeetiline keskmine hinne
 • kaitsmisprotokollist aine nimetus ja hinne

Jälgige väljundi väljatrükilt järgmist infot väga hoolikalt.

 • Väljundis on näidatud, millise seisuga õppetulemused on arvesse võetud.
 • Väljund uueneb igal ööl, kui pärast väljundis märgitud kuupäeva ja kellaaega on protokollitud veel õppetulemusi, tuleb protokollitud hindeid, kaalutud keskmist hinnet ja lõputöö või lõpueksami hinnet kontrollida vastava isiku õppetöö tulemuste vaatamise vormilt või teha väljavõte järgmisel päeval uuesti.
 • Õppekavadel, milles on lõputöö asemel lõpueksam ja mille tulemus kantakse sisse eksamiprotokolliga, tuleb lõpueksami hinnet (kas on sooritatud hindele A) kontrollida vastava isiku õppetöö tulemuste vaatamise vormilt.