• Väljundiga 3 mittepositiivse tulemuse väljund on võimalik saada nimekiri määratud üksuse üliõpilastest, kes on 3 korda mingi õppeaine eest saanud negatiivse tulemuse.
 • Väljundisse kuvatakse kõik hetkel õppivad üliõpilased, kellel on mingis aines ühel õppekohal õppides saadud vähemalt 3 mittepositiivset tulemust.
 • Reimmatrikuleeritud üliõpilastel puhul võetakse arvesse ka varasema õppekoha raames saadud mittepositiivsed tulemused.
 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke raadionupp 3 mittepositiivse tulemuse väljund ees. Seejärel kuvatakse ekraanile väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötajate te olete.
 • Kui soovite, et väljundisse kuvataks ka need üliõpilased, kellel on vähemalt 3 mittepositiivset tulemust koos tühistatud tulemustega, täitke märkeruut Arvesta ka tühistatud tulemusi.

Üliõpilasel on mingis aines 2 mittepositiivset tulemust + 1 tühistatud mittepositiivne tulemus. Kui märkeruut jätta tühjaks, siis selliste tulemustega üliõpilase andmeid väljundisse ei kuvata. Kui märkeruut täita, siis väljundisse kuvatakse üliõpilase andmed.

 • Kui soovite, et väljundisse kuvataks ka need üliõpilased, kellel on vähemalt 3 mittepositiivset tulemust ning lisaks ka positiivne tulemus, täitke märkeruut Näita ka aineid, kus on olemas pos. tulemus.
 • Väljundi genereerimiseks vajutage lehe vasakul ülanurgas nupule Väljund, saate Exceli (.xls laiendiga) faili.

Isikud on väljundis järjestatud tähestikuliselt perekonnanime järgi. Väljundis on veerud, mis sisaldavad järgmisi tunnuseid:

 • matrikli nr
 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • sisseastumisaasta
 • õppekoht
 • õppeaine
 • tulemuse kuupäev
 • tulemus
 • kas tühistatud - märge Tühistatud, kui tulemus on tühistatud
 • selgitus - tulemuse tühistaja nimi, tühistamise kuupäev ning tühistamise selgitus
 • kas oli akadeemilisel - kui isik oli tulemuse kuupäeval akadeemilisel, siis näidatakse akadeemilise algus- ja lõppkuupäeva ning akadeemilise puhkuse põhjust
 • õppejõu nimi
 • protokolli nr

Kui õppija on õpingute jooksul nime muutnud, võib olla raske aru saada, et tegemist on sama isikuga. Väljundisse kuvatakse see nime kuju, mis isikul tulemuse saamise hetkel on. Isikusamasuse tuvastamiseks kontrollige matriklinumbrit.