• TÜ sisese aine arvestamine on võimalik ainult nende õppijate korral, kes õpivad hetkel mitmel õppekohal või kellel on mõni varasem õppekoht.
  • TÜ täiendusõppe arvestamine on võimalik ainult siis, kui tulemus on ÕISi sisestatud täiendusõppeprogrammi protokolliga.
  • Originaaliks on võimalik valida ka eelmise õppekoha VÕTA originaale, mis on liigiga õppeaine arvestamine, st valida ei saa originaale, mille korral kuvatakse õppetöö tulemustesse asenduse andmed.

Originaali andmete sisestamine

  • TÜs varasemal õppekohal sooritatud õppeaine ja täiendusõppe sisestamiseks vajutage otsuse sisu lisamise vormil nupule Lisa TÜ õppeaine/täiendusõpe (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb õppija õppetöö tulemuste nimekiri (vt joonis), millel näidatakse õppija kõiki positiivseid õppetulemusi (TÜ õppeainete ning teemadest koosnevate täiendusõppeprogrammide tulemused ning VÕTAga ülekantud tulemused). Arvestamiseks on võimalik valida tulemusi, mille koodid on esitatud lingina.

  • Õppeainete tulemused on tähistatud tähega Õ, täiendusõppeprogrammi protokolliga sissekantud tulemused on tähistatud tähega T ja VÕTAga arvestatud tulemused on tähistatud tähega V.
  • Valige sooritatud ainete hulgast tulemus, mida soovite üle kanda. Selleks vajutage sobiva koodi lingile.
  • Õppeaine tulemus ilmub sisu haldamise vormile järgmisel kujul (vt joonis).

  • Täiendusõppeprogrammi tulemus ilmub sisu haldamise vormile järgmisel kujul (vt joonis).

Asenduse lisamine

Kui tegemist on TÜ õppeaine arvestamisega, saab asenduseks (vt joonis) lisada mooduli ja/või õppeaine(d) õppija õppekavast ja õppekavaväliseid aineid. Kui tegemist on TÜ täiendusõppe arvestamisega ja kombineeritud arvestamisega, siis saab aseenduseks määrata ainult õppeaine(id).