Tühistada saate sisekasutuses ja kinnitatud olekus täiendusõppeprogrammide protokolle.

Protokolli tühistamiseks vajutage protokolli vaatamise vormil nupule Tühista (vt joonis), lisage selgitus protokolli tühistamise kohta ning vajutage nupule Salvesta.