• Tulemuste sisestamiseks tuleb protokoll viia sisekasutusse. Selleks vajutage protokolli alaservas nupule Sisekasutusse (vt joonis).

  • Protokolli viimisel sisekasutusse genereeritakse protokollile automaatselt number. Näiteks võib täiendusõppeprogrammi protokolli numbriks olla P22009/2010-02670.

Protokolli number koosneb järgmistest osadest:

  • üksuse kahetäheline tähis, näiteks HV, SV vm
  • õppeaasta number, näiteks 2015/2016
  • sidekriips
  • järjekorranumber

Sisekasutuses olekus täiendusõppeprogrammi protokolli ei ole võimalik viia tagasi Loomisel olekusse ega kustutada. Sisekasutuses protokolli saab tühistada. Õppejõul protokolli tühistamise õigust ei ole.