Kui varem on üliõpilase õppekoha andmetesse sisestatud lõputöö teema vajalikes keeltes, siis kaitsmisprotokolli loomisel kopeeritakse need andmed automaatselt individuaalsesse protokolli. Kui teemat protokollis muuta, siis üliõpilase õppekoha andmetes see muudatus hetkel veel ei kajastu.

  • Teemasid saate lisada ja muuta individuaalprotokolli lisamise vormil kõikidele gruppi kuuluvatele individuaalprotokollidele ühel vormil. Selleks vajutage grupi vaatamise vormil nupule Teemade lisamine (vt joonis).

  • Avaneb teemade lisamise vorm (vt joonis).

  • Sisestage või kontrollige üle töö teema eesti keeles ja inglise keeles. Vajadusel lisage Lisa keel rippmenüüst sobiv võõrkeel ja sisestage teema selles keeles. Orig. keel rippmenüüst määrake töö originaalkeel, vaikimisi on selleks eesti keel. Andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.

Lõputöö teema (eesti, inglise jm keeltes) on kaitsmisprotokolli võimalik sisestada selliselt, et kaitsmisprotokolli, lõpetamisel väljastatava akadeemilise õiendi väljatrükil on pealkirjas vajaminevad sõnad kursiivis. Kursiivis sõna(d) tuleb kirjutada järgmiste tähiste vahele: <i>siia tuleb kursiivis sõna</i>.

  • Lõputöö teema eesti keeles (originaalkeel): Metskitse-ninakiini (Cephenemyia stimulator Clark, 1815) (Diptera: Oestridae) vastsete ja helmintide mõjust Euroopa metskitsele (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758).
  • Kaitsmisprotokolli tuleb see sisestada kujul: Metskitse-ninakiini (<i>Cephenemyia stimulator</i> Clark, 1815) (Diptera: Oestridae) vastsete ja helmintide mõjust Euroopa metskitsele (<i>Capreolus capreolus</i> Linnaeus, 1758).


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

Töö nimetus originaalkeeles kajastub lisaks eesti- või ingliskeelsele nimetusele lõpetamisel väljastataval eesti- ja ingliskeelsel õiendil.