Hinde määramine

Hinnete eksportimine Moodle'ist ÕISi protokolli

 • Kui osaliselt või täielikult veebipõhine ainekava ÕISis on seotud Moodle'i kursusega, on võimalik eksportida lõpptulemused Moodle'ist ÕISi protokolli.
 • Täidetud peavad olema järgmised tingimused:
  • ainele registreerunud on Moodle'i kursusele lisatud ÕISi kaudu
  • Moodle'is on lõpptulemused sisestatud
  • lõpptulemused Moodle'is on samas hindesüsteemis, mis on ÕISis ainekavas ja protokollis
  • lõpptulemuse tähis on Moode'is sama, mis ÕISis (A, B, C, D, E, F, mi, arv, m.arv)
  • protokoll ÕISis on sisekasutuses olekus

Kui sisekasutuses protokollis vajutada nupule Muuda, siis on protokollis väli Hinded Moodle'ist ja sellel lingid Vaata hindeid ning Lisa hinded protokolli (vt joonis).

 • Vaata hindeid - võimalik vaadata, mis hinded on selle ainekava korral Moodle'is.
 • Lisa hinded protokolli - võimalik Moodle'ist hinded importida protokolli.

Hindeid ei impordita, kui:

 • protokollis on hinne juba olemas
 • Moodle'is on hinne, mis ei kuulu protokollis olevasse hindesüsteemi, nt protokollis on täheline hindesüsteem, kuid Moodle'is on hinded arvestatud/mittearvestatud

Kui Moodle'is on hinne, mis ei ole protokollis märgitud hindesüsteemist, siis kuvatakse protokolli hoiatus: Moodle'i hinne ei ole protokolli hindesüsteemist. Muudatus tuleb teha vastavalt vajadusele ÕISis ainekava hindesüsteemis või Moodle'is.

Kui protokollis on hinne juba olemas, kuid see on erinev Moodle'is olevast lõpphindest, siis kuvatakse protokolli hoiatus: Protokollis on hinne F ja Moodle'is hinne C. Kontrollige hinnet ja tehke vastavalt vajadusele parandus protokollis või Moodle'is.

Kui Moodle'i hindetabelis lõpptulemus puudub (õppija pole Moodle'i kursusele üldse sisenenud ja/või pole sooritanud ühtki hindelist ülesannet), siis ÕISi protokolli kantakse nende õppijate puhul mitteilmunud.

Tutvuge ka Moodle'i juhendiga "Hinnete ülekandmine Moodle'ist ÕISi protokolli".

Hinde andja määramine

 • Veerus Õppejõud on vaikimisi hinde andjaks kõik protokolli lisatud õppejõud. Protokolli muutmise vormil on sellisel juhul iga õppija tulemuse real rippmenüüs Õppejõud näha valik Kõik õppejõud (joonisel p 1). Igale õppijale saate määrata hinde andjaks ka erinevad õppejõud. Selleks valige iga õppija hinde real Õppejõud rippmenüüst talle hinde andnud õppejõu nimi (joonisel p 2).

 • Hinnete salvestamiseks vajutage protokolli alaservas olevale nupule Salvesta.
 • Iga protokollis olev õppija näeb seejärel talle määratud tulemust enda õppetöö tulemuste vaatamise vormil

Kui hinde kuupäev on määramata, näidatakse teadet: Protokollis on hinde kuupäevata kirjeid! Protokolli ei ole võimalik salvestada. Sisestage igale tulemusele kuupäev ja salvestage uuesti.