Aasta õppekava üldandmetesse saab kirja panna järgmised andmed:

 • RE õppekohad (päevaõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • RE õppekohad (sessioonõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • REV õppekohad (päevaõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • REV õppekohad (sessioonõpe) (kuni 2012/2013 aasta õppekavad)
 • Päevaõppe õppekohad (alates 2013/2014 aasta õppekavad)
 • Sessioonõppe õppekohad (alates 2013/2014 aasta õppekavad)
 • Sihtstipendiumide arv rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe õppekava versioonide andmetes
 • Väljaspool tegevustoetust rahastatavad õppekohad doktoriõppe aasta õppekavade andmetes
 • Õppekohtade koguarv

Õppekohtade arvude aasta õppekava andmetesse sisestamisega tegeleb õppeosakond.

 • Õppekava versiooni kinnitamise kuupäev ja Õppekava versiooni kinnitaja (võimalikud valikud on: teaduskonna nõukogu, ülikooli nõukogu, akadeemia nõukogu ja kolledži nõukogu).
 • Õppekava sisu lühikirjeldus eesti ja inglise keeles. Tekstiväljade maht on 4000 märki.

Sisu lühikirjeldused kuvatakse vastavalt kas eesti- või ingliskeelsele akadeemilisele õiendile (alapunkt 4.2. Õppekava täitmise tingimused).


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

 • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
 • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
 • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
 • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

 • Nõuded õppekava lõpetamiseks eesti ja inglis keeles. Tekstiväljade maht on 4000 märki.
 • Peaeriala valitakse kahes osas täidab õppeosakonna töötaja. Kontakt: Ene Voolaid (ene.voolaid@ut.ee, 737 6269) või Ülle Hendrikson (ulle.hendrikson@ut.ee, 737 5623). Sellise aasta õppekava versiooni järgi õppijal on võimalik valida peaerialasse esmalt vaid alusmoodulid ja hiljem ülejäänud moodulid, täpsemalt peatükis "Peaeriala valimine".

Andmete lisamiseks ja muutmiseks vajutage aasta õppekava vaatamise vormil nupule Muuda aasta õppekava andmeid (vt joonis).

Avaneb aasta õppekava muutmise vorm (vt joonis), mille väljadele saate sisestada vajalikud andmed.

Andmete salvestamiseks vajutaga nupule Salvesta.