Õppekavas võib teha muudatusi õppekava statuudis kehtestatud korras igaks õppeaastaks ning muudatustega õppekava on õppekava vastava õppeaasta versioon ehk aasta õppekava. Aasta õppekava sisaldab moodulite ja nendesse kuuluvate õppeainete loetelu.

Aasta õppekava andmete haldamisega on seotud järgmised teemad ja tegevused.