Õppekava üldandmete muutmiseks otsige see välja ja vajutage selle vaatamise vormil nupule Muuda (vt joonis). Ekraanile kuvatakse õppekava üldandmete muutmise vorm. Tehke sellel vajalikud parandused ja vajutage nupule Salvesta. Väljade täitmisest lugege vajadusel peatükist "Õppekava üldandmete väljade sisu ja täitmine".