Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuupäevaliselt VÕTA nõustajaks olemist ja komisjonis osalemist õppekavas ei fikseerita. Kui isik enam nõustajana või komisjonis tegev ei ole, tuleb ta andmed õppekavast eemaldada.

  • VÕTA nõustaja lisamiseks vajutage õppekava lisamise või muutmise vormil väljal VÕTA nõustajad nupule Lisa uus (vt joonis). Ekraanile kuvatakse isiku otsinguvorm. Isikuid saab otsida isikuregistrist. Leidke otsinguvormi kaudu sobiv isik ja vajutage tema ees- või perekonnanime lingile. Valitud isiku nimi ilmub õppekava lisamise või muutmise vormile. Järgmise nõustaja lisamiseks korrake toimingut. Isiku eemaldamiseks vajutage nupule Eemalda.

  • VÕTA komisjoni liikme lisamiseks vajutage üldandmete muutmise vormil väljal VÕTA komisjon nupule Lisa uus liige (vt joonis) ja otsige avanenud isiku otsinguvormi kaudu üles sobiv isik. Isikuid saab otsida isikuregistrist. Isiku lisamiseks vajutage nime lingile. Valitud isiku nimi ilmub õppekava muutmise vormile. Järgmise liikme lisamiseks korrake toimingut.

  • Komisjoni esimehe märkimiseks täitke sobiva isiku juures raadionupp Kas esimees?

  • Isiku eemaldamiseks vajutage nime järel nupule Eemalda.