Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

  • Kõik tärniga tähistatud väljad on kohustuslik täita.
  • Kui soovite üldandmete sisestamist katkestada, vajutage vormi alaservas nupule Katkesta.
  • Üldandmete salvestamiseks vajutage vormi alaservas nupule Salvesta.
  • Pärast salvestamist tekib Loomisel olekus õppekava, mis on nähtav ainult tema sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele. Loomisel olekus õppekava üldandmete vaatamise vormi üla- ja alaservas on näha nupud, mille abil saab üldandmetega edasi toimetada (vt joonis).