• Väljundiga on võimalik saada valitud üksuse õppejõudude õppetöö maht akadeemilistes tundides. Näidatakse nende õppejõudude koormusi, kellel on töösuhe selle üksusega, mille kohta te väljundit teete ja kes on selle töösuhtega lisatud ainekavadesse ja nende ainekavade tundidesse.
  • Koormus kajastub akadeemilistes tundides.
  • Mahu hulka arvutatakse auditoorne töö, eksamid (arvestused) ja korduseksamid.
  • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja avanenud lehel nupule Väljundid.
  • Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Õppejõudude koormused ees ning määrake väljundi koostamistingimused (vt joonis).

  • Määrake üksus, mille õppejõudude koormusest te soovite ülevaadet saada.
  • Määrake periood (õppeaasta ja semester).
  • Väljundi genereerimiseks määrake vormi vasakul ülaservas väljundi formaat (HTML, PDF, RTF) ja vajutage nupule Väljund.

Kui kõik õppejõu õpetatavad ained ja nende tunnid ei kajastu väljundis, kontrollige millise töösuhtega on isik valitud ainekavasse õppejõuks. Kui õppejõud on ainekavasse valitud vale töösuhtega (mõne teise üksuse suhtega), siis tuleb ainekavas valida sobiv töösuhe. Pärast seda tuleb ka väljund uuesti genereerida.