Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui õppetunni lisamisel määrata õppetöö liigiks e-õpe, on võimalik tunni toimumisaeg (joonisel p 1) märkida kujul:

  • ainult toimumisnädalad, nt nädalad 2-18
  • toimumisnädalad ja nädalapäev, nt nädalad 2-18, kolmapäev
  • toimumisnädalad, nädalapäev ja kellaajavahemik, nt nädalad 2-18, kolmapäev, kell 16.15-18.00

E-õppe tunnile on võimalik märkida ka toimumise koht veebis (joonisel p 2) ehk selle õpikeskkonna veebiaadress, milles õppetöö toimub. Kui vajutate nupule Moodle, ilmub aadress http://moodle.ut.ee toimumise koha veebiaadressi sisestusväljale automaatselt. 

  • Kui märgitud on nädalad ja nädalapäev, kuvatakse tund sellisel moel vastava nädalapäeva esimeseks kirjeks (vt joonis).

  • Tunniplaanide väljatrükkidele kuvatakse toimumisajad analoogsel põhimõttel.

E-õppe tunni lisamine tunniplaani on oluline seetõttu, et kui aine tunniplaani pole lisatud ühtegi õppetundi, siis ei saa õppijad anda ka sellele ainele tagasisidet.