Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Uue õppetunni andmete sisestamiseks määrake tunni lisamise vormil Tunni liik rippmenüüst Õppetund.
  • Ekraanile kuvatakse tunni lisamise vorm (vt joonis). Määrake rippmenüüst Õppetöö liik loeng, seminar, praktikum, kollokvium, individuaaltund, e-õpe või praktika.

Enne tunni andmete salvestamist kontrollitakse automaatselt, ega õppejõud ei ole samal ajal seotud juba mõne teise tunniga ning kas õpperuum on sellel kellaajavahemikul vaba. Kui õppejõud on hõivatud ja/või ruumis toimub sellel ajal juba mõni tund, kuvatakse selle kohta hoiatus.

  • Kui kattumisi ei ole, siis salvestatakse tunni andmed ning tekib Loomisel olekus tund.
  • Äsjaloodud tund on esialgu ÕISis nähtav ainult vastavate eriõigustega kasutajatele, avalikud kasutajad, õppija ja õppejõu õigustega kasutajad selles olekus tunde ei näe.
  • Tunni olekute muutmisest lugege peatükist "Tunni olekud ja nende muutmine".