• Tunni lisamise või muutmise vormi sisestusväljale Märkused (vt joonis) saate sisestada tunni kohta käiva lisainformatsiooni. Välja sisu on nähtav kõigile ÕISi kasutajaile tunni- ja eksamiplaanides ning nende väljatrükkides.

  • Märkuste sisestusväli mahutab 1000 tähemärki, siiski ei soovita nii pikka informatsiooni plaanide väljatrükkide huvides sellesse välja sisestada, vaid piirduda pigem märksõnadega ning kasutada pikema informatsiooni edastamiseks muid kanaleid.
  • Struktuuriüksuste, õppijate ning õppejõudude isiklikesse tunniplaanide väljatükile kuvatakse tunnile lisatud märkused tähise M: või Märkused: järele (vt joonis).

  • Õppijate ja õppejõudude kalendri kujul vaadatavatesse isiklikesse tunniplaanidesse kuvatakse märkused inforuutu (vt joonis), mis avaneb, kui liikuda kursoriga tunni kirje peale.