• Kui ainekavasse on õppetöö korraldamiseks lisatud rühmad, on oluline, et iga rühma juures oleks ära näidatud ka õppejõud, kes selle rühmaga tegelevad.
  • Märgitud peavad olema õppejõud, kes on mingi rühmaga seotud, sest tunni lisamise või muutmise vormi väljal Rühm pakutakse tunniga sidumiseks ainult neid rühmi, millega tunni andmetesse lisatud õppejõud on ainekavas seotud.
    • Kui õppejõud ei ole ainekavas rühmadega seotud, siis õppejõu valimisel tunni külge (mis on rühmadega varasemalt seotud) kaovad rühmatähised tunni küljest.

    • Kui õppejõud on ainakavas rühmadega seotud, siis õppejõu valimisel tunni külge jääb tunni seotus rühmaga alles.

  • Tunni sidumiseks mingi rühmaga määrake tunni lisamise või muutmise vormil rippmenüüst Õppejõud sobiv õppejõud.
  • Õppejõu valimise järel näidatakse väljal Rühm õppejõuga ainekavas seotud rühmade tähiseid.
  • Tunni sidumiseks rühmaga täitke rühma tähiste juures olevad märkeruudud (vt joonis). Kõikide rühmade korraga valimiseks täitke märkeruut real Vali kõik rühmad.

Kui tund toimub kõikidele rühmadele samal ajal ja kohas (nt loengud), ei ole tarvidust tundi rühmadega siduda. Õppija näeb enda isiklikus tunniplaanis kõiki neid ainekava tunde, mis ei ole seotud ühegi rühmaga ning neid tunde, mis on seotud selle kindla rühmaga, mille ta endale ainele registreerudes valis.

Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et kui ainekavasse on lisatud rühmad, kuid neid ei ole registreerimiseks avatud ning õppijad pole seetõttu end saanud rühma registreerida, siis nad ei näe enda tunniplaanis aine neid tunde, mis on rühmadega seotud.


SEOTUD TEEMAD

Õppejõu lisamine tunni andmetesse
Ülevaade õppetöö organiseerimisest rühmadele