• Tunni või reserveeringu toimumiskoha otsimiseks sisestage tunni või reserveeringu lisamise või muutmise vormi reale Toimumise koht (vt joonis) ruumi kiirkood ja vajutage nupule Otsi.

  • Kui süsteem leiab kiirkoodile vastava ruumi andmed tunniplaani mooduli ruumiregistrist, ilmub ekraanile ruumi nimetus (vt joonis).

  • Kui te kiirkoodi ei sisestanud või kui süsteem ei leidnud sisestatud kiirkoodile vastavat ruumi, kuvatakse ekraanile koha otsinguvorm.
  • Sisestage ruumi otsingutingimused, vajadusel lugege nendest täpsemalt peatükist "Koha otsimine". Leitud ruumide nimekirjast sobiva ruumi valimiseks vajutage ruumi andmete rea lõpus nupule Vali (vt joonis). Ruumi info ilmub seejärel tunni lisamise või muutmise vormile.

  • Toimumise kohta saate otsida ka vabade ruumide järgi, selleks vajutage nupule Otsi vabu ruume.