Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppeaine on mingi teadmiste valdkonna õpetamise, õppetegevuse ning õpiväljundite hindamise organiseeritud ühik.

Õppeaines planeeritakse õppetöö igaks õppeaine toimumise semestriks koostatavas õppeaine versioonis.

Õppeainesse registreerumise eelduseks on see, et on olemas õppeaine versioon ja õppeaine versioon on registreerumiseks avatud.

A course is an organised unit of teaching, studies, and assessment of learning outcomes in a specific field of knowledge.

Studies are planned in a course for each semester when the course is taught in the version of the course.

A prerequisite for registration for the course is that a syllabus has been created for the course, and the syllabus is open for registration.


  • No labels