Kolmapäeval, 17. juulil kell kl 21–23 toimuvad IT osakonna korrapärased hooldustööd ja sel ajal võib IT-teenustes olla lühiajalisi katkestusi. 

Kui pärast hooldustöid esineb teenuste kasutamisega probleeme, andke IT osakonnale teada IT portaali https://it.ut.ee või e-posti aadressi arvutiabi@ut.ee kaudu.

On Wednesday, July 17th, from 9pm to 11pm, the IT department will be carrying out routine maintenance work and there may be brief disruptions to IT services during this time.

If there are problems with the use of services after the updates, please inform the IT department via the https://it.ut.ee or the e-mail address arvutiabi@ut.ee.


Pane tähele!

ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/, ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

You can get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppekorralduse spetsialisti roll ja ülesanded on kujundamisel. ÕIS2-s on õppetöö korraldamist toetavaid tegevusi võimalik teha kahes erinevas rollis:

  • õppekorralduse spetsialist, kelle tööülesanded on õppekava ulatuses ja kes nõustab õppekaval õppivaid üliõpilasi → õppekorralduse spetsialisti roll


  • haldustugi,  kelle tööülesanded on ainult ühe õppeaine versiooni ulatuses → õppejõu roll
ÕIS2-s on õppekorralduse spetsialisti roll automaatselt isikul, kes on lisatud kinnitatud olekus õppekava andmetesse õppijaid nõustava õppekorralduse spetsialistina.

Õppekorralduse spetsialisti tegevuste loetelu ei ole lõplik. ÕIS2 arendamisega lisandub uusi tegevusi.

Õppekorralduse spetsialisti rollis saate ÕIS2 keskkonnas:

Lisaks saate:
ÕIS2-s on haldustoe õigus õppejõu rollis automaatselt isikul, kes on lisatud õppeaine versiooni andmetesse haldustoeks.

Haldustoe tegevuste loetelu ei ole lõplik. ÕIS2 arendamisega lisandub uusi tegevusi.

Haldustoe tegevused ÕIS2 keskkonnas:


The list of activities and the role of an academic affairs specialist are being designed. In SIS2 activities supporting the organization of the teaching and studies can be done in two different roles:


  • academic affairs specialist, whose duties extend to scope of a curriculum  and who advises students studying the curriculum → role of an academic affairs specialist  • Administrative support, whose duties extend to scope of a course version → role of a lecturer 
The role of an academic affairs specialist is automatically assigned to a person who is included in the confirmed curriculum as an academic affairs specialist counselling the learners of the curriculum.  

The list of activities of an academic affairs specialist is not exhaustive. With the development of SIS2, new activities will be added. 

In the role of a academic affairs specialist, in SIS2 you can:

In addition, you can:
The role of an administrative support  is automatically assigned to a person who is added to the course version data as an administrative support.  

The list of activities of an course administrative support is not exhaustive. With the development of SIS2, new activities will be added. 

In the role of an course administrative support, in SIS2 you can:
Tegevus

Süsteemi valiku võimalus

õppija otsimine

ÕIS1  ÕIS2

õppija õppetööga seotud andmete vaatamine

ÕIS1  ÕIS2

õppijate õppeainetesse, eksamitele ja kontrolltöödele registreerimine

ÕIS1  ÕIS2

õppija õppekava valikute vaatamine ja muutmine

ÕIS1  ÕIS2

haldustoe lisamine õppeaine versiooni andmetesse (haldustugi saab õppejõudu hinnete sisestamisel abistada) 

  ÕIS2

õpianalüütika töölaua kasutamine

  ÕIS2

õppeaine versioonide õppetulemuste sisestamine  NB!

ÕIS1 või  ÕIS2

oma teadete postkastist ÕISi kaudu saadetud teadete vaatamine ning teadete saatmine teistele ÕISi kasutajatele 

ÕIS1  ÕIS2

enda kontaktandmete uuendamine

ÕIS1  ÕIS2

akadeemilise kalendri vaatamine

ÕIS1  ÕIS2

õppekavale uue versiooni loomine või andmete muutmine 

ÕIS1 

õppeaine versiooni ÕIS2 kaudu sisestatud õppematerjalide info haldamine

  ÕIS2

õppekava üldandmete täiendamine 

  ÕIS1

õppeaine Moodle'i seoste haldamine

  ÕIS2

õppekavade otsimine ja vaatamine

ÕIS1  ÕIS2

õppeainete otsimine ja vaatamine

ÕIS1  ÕIS2

täiendusõppeprogrammide otsimine ja vaatamine

ÕIS1  ÕIS2

õppeaine üld- ja versiooni andmete sisestamine ja muutmine (v.a õppematerjalide info haldamine) 

ÕIS1  ÕIS2

korralduste vormistamine

ÕIS1 

diplomite, teatiste, tõendite, tunnistuste ja akadeemiliste õiendite vormistamine ja väljastamine

ÕIS1  

kaitsmisprotokollide, täiendusõppeprogrammide protokollide, VÕTA otsuste haldamine

ÕIS1  

tunni- ja eksamiplaanide haldamine

ÕIS1  

lõputöö teema ja juhendaja sisestamine

ÕIS1  

täiendusõppeprogrammide loomine ja õppijate registreerimine täiendusõppeprogrammidesse

ÕIS1  

aine avamine registreerimiseks ja piirangute seadmine

ÕIS1  

õppeaine versioonis osalejate piirarvu muutmine

ÕIS1  

õppeaine versioonis ÕIS1 kaudu sisestatud õppematerjalide haldamine

ÕIS1  

teiste eriõiguste kasutamine ÕIS1-s, mis on antud nt väljundite tegemiseks, õppekulude hüvitamise vabastamise sisestamiseks või õppeülesande täitjaks lisamine)

ÕIS1  

Tegevused, mida siit tabelist ei leia, on ÕIS1 eriõigusega tegevused ja neid saab hetkel edasi teha ÕIS1-s.

NB! tuleb valida, kas teed tegevust ÕIS1-s või ÕIS2-s. Kahte süsteemi paralleelselt selle tegevuse puhul kasutada ei saa.

Translation coming soon...