Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Registreeritud hinnetelehti tunnistuse lisasid saab tühistada ainult ÕISi talituse töötaja.

Vastavate õigustega töötajal on selleks registreeritud dokumendil nupp Tühista korraldus (vt joonis). Hinnetelehe Tunnistuse lisa tühistamiseks saatke tunnistuse info ÕISi kasutajatoelekasutajate nõustajale.

Image RemovedImage Added

Note

Püüdke taolist olukorda ennetada kontrollides enne registreerimist väljatrüki sobivust.