Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Kui hinneteleht tunnistuse lisa on juba väljastatud, siis seda enam kustutada ei saa, kuid seda on võimalik tühistada. Tühistada saab hinnetelehti tunnsistuse lisasid ainult ükshaaval.

Hinnetelehe Tunnistuse lisa tühistamiseks otsige dokument välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Tühista korraldus (vt joonis). Hinneteleht Tunnistuse lisa jääb infosüsteemi alles märkega Tühistatud korraldus.

Image RemovedImage Added