Kui tunnistuse lisa on juba väljastatud, siis seda enam kustutada ei saa, kuid seda on võimalik tühistada. Tühistada saab tunnsistuse lisasid ainult ükshaaval.

Tunnistuse lisa tühistamiseks otsige dokument välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Tühista korraldus (vt joonis). Tunnistuse lisa jääb infosüsteemi alles märkega Tühistatud korraldus.