Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Muuta on võimalik loomisel ja väljastatud olekus tunnistuste tunnistuse lisasid. Muuta saab neid ainult ükshaaval.

...