Muuta on võimalik loomisel ja väljastatud olekus tunnistuse lisasid. Muuta saab neid ainult ükshaaval.

Tunnistuse lisa muutmiseks otsige dokument välja, avage see ja vajutage tunnistuse alaservas nupule Muuda (vt joonis ), sisestage muudatused (nt lisainfo, väljastamise viis vms) ja vajutage nupule Salvesta.