Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Mingil juhul ei kuvata täpitähti. See on exceli probleem ja ei ole lahendatav ÕISi arendusega. Kord on integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpemagistriõpe, siis bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud pe, siis bakalaureuse- ja magistrippe integreeritud õpemagistripe. Kui õppeaste on oluline, siis on soovitav väljund koostada õppeastmete kaupa, muidu võib failis filtreerimine olla tülikas.

...