Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (näiteks veergude laius, et näeks teksti korrektselt).
 • Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud andmete arvutamise seis, näiteks Arvutatud: 24.04.2021 2022 15:31:20.
 • Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks tehtud valikud.

...

 • Str - õppija valdkond
 • Matriklinr
 • Nimi
 • Õppeaste
 • Õppekava - esitatud kujul: nimetus (kood).
 • Fin. liik - aitab aru saada, kas õppija on potentsiaalselt välismaal õpingute eest nominaalaja pikenduse saaja.
 • Välism algus - välismaal õppimise alguskuupäev.
 • Välism lõpp - välismaal õppimise lõppkuupäev.
 • Eesmärk - välismaal õppimise eesmärk (kas õpe või praktika), kuvatakse välismaal õppimise korralduse põhjuse järgi.
 • Programm - välismaal õppimise korraldusel määratud programm.
 • Riik - välismaal õppimise riik.
 • Õppeasutus - välismaal õppimise õppeasutuse originaalkeelne nimetus.
 • Välism korraldus - välismaal õppimise korralduse number ja registreerimise kuupäev, näiteks 2-1.6/LT/1234 (03.09.20212022).

 • Nom pikendus - kui välismaal õppimine on aluskorralduseks kõrvaloleku pikendatud nominaalajal, siis siia on märgitud nominaalaja pikenduse periood, näiteks 3029.08.20212022-0605.02.20222023.
 • EAP - arvestatud maht loetakse kokku sisekasutuses või kinnitatud olekus VÕTA otsustelt, mis on õppeplaani alusel arvestatud (vt ekraanipilti) ja mis on seotud vastava välismaal õppimise korraldusega (aluskorraldus). EAP väärtuseks on otsuselt õppetöö tulemustes kajastuv ainepunktide arv – õppeaine arvestamisel originaali maht, kogemusest õpitu, täiendusõppe või kombineeritud arvestamise korral asenduse maht.
 • VÕTA otsus - õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsuste numbrid, millelt on EAP kokku loetud. Kui õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsus on loomisel olekus, siis kuvatakse märkus loomisel. Nende korral kontrollige, kas tegemist on üleliigse otsusega (st kustutage) või tuleb otsust täiendada ja kinnitada.
 • Õppe algukp
 • Õppe lõpukp - õppe lõpukuupäev.

...