Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Vajadusel on võimalik kinnitatud aasta õppekava kinnitus tühistada ehk viia aasta õppekava tagasi sisekasutusse. Selleks vajutage aasta õppekavas nupule Tühista kinnitus (vt joonis).