Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Tartu Ülikooli põhiline e-posti lahendus on pilvepõhine Microsoft Online Exchange ja sellega seotud rakendus Outlook. Vt Microsoft Office 365.Tip

Table of Contents
styledecimal

E-posti teemad


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1

Arvuti Outlooki seadistamine

2

Nutiseadme seadistamine

3

Exchange Online'i seadistamine teistes keskkondades

4

E-posti erifunktsioonide seadistamine

5

Meililistid

  • Teabe jagamiseks suurele hulgale inimestele sobib hästi meililistiteenus
  • MS Teamsis loodud meeskonnad saavad meeskonna e-posti aadressi.
    • Meeskonna aadressi saab lisada keskse e-posti teenuse MS Outlooki aadressiraamatusse ja seejärel aadressaadiväljale
    • Saada aadressi aadressiraamatusse lisamise soov arvutiabile
6

E-posti küberturve


E-posti juhendite nimekiri

Children Display
alltrue