Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Sisekasutuses otsuse tagasiviimiseks loomisel olekusse (nt on see vajalik, kui otsus on vaja kustutada) vajutage sisekasutuses otsusel nupule Tühista sisekasutus (vt joonis). 

Image RemovedImage Added

  • Nupule vajutamise järel küsitakse, kas tühistada sisekasutus. Kui soovite tühistada sisekasutust, vajutage nupule OK. Kui ei soovi, vajutage nupule Cancel.