• Sisekasutuses otsuse tagasiviimiseks loomisel olekusse (nt on see vajalik, kui otsus on vaja kustutada) vajutage sisekasutuses otsusel nupule Tühista sisekasutus (vt joonis). 

  • Nupule vajutamise järel küsitakse, kas tühistada sisekasutus. Kui soovite tühistada sisekasutust, vajutage nupule OK. Kui ei soovi, vajutage nupule Cancel.