Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Väljundisse kuvatakse kõiki kõik väljundi koostamise kuupäeval määratud tingimustele vastavaid õppijaidvastavad õppijad, mitte ainult neidneed, kes on valitud ained läbinud.

...