Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kui vajutate ainekoodi lingile, avaneb aine üldandmete väljatrükk. Kui vajutate aine nimetuse lingile, toimub liikumine aine üldandmete vaatamise vormile, millelt omakorda saate vaatama minna ka selle ainekavu.
  • Märkeruudu Ära näita aineid (vt joonis) täitmise järel kaob aasta õppekava vaatamise vormil õppeainete nimestik, alles jääb õppekava moodulite ja nende valikuliikide nimekiri ning nende valiku põhimõtted.
  • Aasta õppekavast saate vaatama minna ka õppeainete ÕISi serveris paiknevaid õppematerjalide kaustu ning õppeainete kodulehekülgi. Selleks, et neid näha, täitke märkeruut Näita õppematerjale ja ainete kodulehtede linke (joonisel p 1). Ainete juurde, millel on olemas õppematerjalide kausta lisatud õppematerjale ning ainekava väljale Aine koduleht sisestatud veebilehe aadress, ilmuvad seejärel vastavad ikoonid (joonisel p 2), millel vajutades õppematerjalide kaustad ja veebilehed avanevad.

Image Removed

Image Added

Alternatiivsete ainete vaatamine

Õppekavas sisalduvatel õppeainetel võivad olla ka alternatiivsed õppeained. Aasta õppekava vaatamise vormil on alternatiivsete ainete nägemiseks vaikimisi täidetud märkeruut Näita ka alternatiive (joonisel p 1).Alternatiivne aine kuvatakse originaalaine juurde sõna või järel (joonisel p 2). Kui ei soovi alternatiivseid aineid näha, tühjendage märkeruut Näita ka alternatiive.

Image RemovedImage Added

Moodulite õpiväljundite ja üldeesmärkide vaatamine

Aasta õppekava moodulite õpiväljundeid ja üldeesmärke (joonisel p 2) näete, kui täidate märkeruudu Näita mooduli eesmärke (joonisel p 1). Kui soovite näha ainult ühe kindla mooduli eesmärke ja õpiväljundeid vajutage selle mooduli nimetuse real lingile Näita mooduli eesmärke (joonisel p 1).

Image RemovedImage Added

Mooduli valikuliikide vaatamine

  • Iga mooduli juures on kirjas mooduli valikuliik (joonisel p 1) ja kui sisestatud on mooduli valiku põhimõtted, siis ka need (joonisel p 2).
  • Mooduli valikuliigiga määratakse ära, milliseid mooduleid saab üliõpilase õppekava valikute vormil valida.

Image RemovedImage Added

Moodulite ja ainete nimekiri Exceli failina

Nimekiri aasta õppekava moodulitest koos õppeainetega on võimalik avada Exceli failina. Selleks vajutage aasta õppekavas lingile XLS (vt joonis).

Image RemovedImage Added

...

SEOTUD TEEMAD

Õppekava väljatrükk