Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Määrake üksus, mille ainete tunde soovite näha või üksus, mille tunde soovite näha. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete..
  • Täitke Mida otsida real (vt joonis) märkruudud märkeruudud nende tunni liikide ees, mida otsinguga leida soovite. Valik õppetund hõlmab järgmisi õppetöö liike: loeng, seminar, praktikum, kollokvium, individuaaltund, e-õpe, praktika. Kui soovite leida kõiki neid liike, täitke ainult märkeruut õppetund. Kui soovite leida ainult mingit kindlat õppetöö liiki, näiteks loenguid, täitke märkeruudud õppetund ja loeng.

...