Ainete tundide otsimiseks aine omaniku või tunni omaniku üksuse järgi vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja määrake Otsi rippmenüüst vastavalt kas aine omaniku järgi või tunni omaniku järgi (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille ainete tunde soovite näha või üksus, mille tunde soovite näha. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete..
 • Täitke Mida otsida real (vt joonis) märkeruudud nende tunni liikide ees, mida otsinguga leida soovite. Valik õppetund hõlmab järgmisi õppetöö liike: loeng, seminar, praktikum, kollokvium, individuaaltund, e-õpe, praktika. Kui soovite leida kõiki neid liike, täitke ainult märkeruut õppetund. Kui soovite leida ainult mingit kindlat õppetöö liiki, näiteks loenguid, täitke märkeruudud õppetund ja loeng.

 • Tundide nimekirja kitsendamiseks võite sisestada kas ainekoodi osa või aine nimetuse osa.
 • Määrake õppeaasta, semester ning õppevorm. Vaikimisi näidatakse käesolevat õppeaastat ja semestrit ning kõiki õppevorme.
 • Tundide detailsemaks otsinguks vajutage mooduli esilehel käsunupule Detailne otsing (vt joonis). 

 • Avaneb detailse otsingu vorm (vt joonis), mille abil saate tunde otsida ka õppejõu, õppekeele ja toimumise koha järgi. Määrake vajadusel mõni nendest otsingutingimustest.

 • Otsingutingimustele vastavate tundide otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Ekraanile kuvatakse mooduli esileht koos otsingutingimustele vastavate tundide nimekirjaga (vt joonis).

Tundide kohta kuvatakse järgmised andmed:

 • tunni liik
 • toimumise aeg
 • ainekood
 • aine nimetus
 • struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaanid, millesse tund kuulub
 • märkused
 • tunni toimumise koht
 • tunni omanik
 • rühma tunnus
 • tunni liikide kontrolltöö, eksam või arvestus ja korduseksam korral tunni andmetesse märgitud piirarv

Veerus Tegevused on lingid (vastavalt eriõigustele), mille kaudu saate muuta tunni andmeid ja olekuid, tunni kustutada ja selle andmeid kopeerida.

Lisaks kuvatakse:

 • registreerumisega eksami ja korduseksami korral link Vt. eksamile registreerituid, millele vajutades avaneb eksamile või korduseksamile registreeritute nimekiri
 • kontrolltöö korral lingid Vt. kontrolltööle registreerituid registreerunute vaatamiseks ja Sisesta tulemused kontrolltööde tulemuste sisestamiseks

Veeru peakirjade linkidele vajutades saate andmeid sorteerida kasvavas ja kahanevas järjekorras. Esimene vajutus lingile järjestab tundide nimekirja kasvavas järjekorras, teine vajutus samal lingile järjestab nimekirja kahanevas järjestuses.