Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width100%


Column
width50%
Warning
titleTähelepanu!

07. juuni kell 21.00-23.00 esineb hooldustööde tõttu katkestus ÕIS2 töös. Häiritud on ka ÕIS-Moodle andmevahetus ja ÕIS1  töö. Rohkem infot.

Column
width50%
Warning
titleAttention!

On 7th of June at 21.00 until 23.00 occurs interruptions in SIS2 due to maintenance work. Interruption occurs also in SIS-Moodle data exchange and SIS1. More information.

Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#A3C8ED
borderStylesolid
titleTEEMAD - TOPICS


Section


Column
width50%

MINU ASJAD

Töölaud

Teated

Minu tunniplaan

Õppetulemused

Valikud õppekavas

Registreeringud

Avaldused

Tingimused ja tugi


ÜLDINE

Tunniplaanid

Õppeained

Õppekavad

Täiendusõpe

Akadeemiline kalender


Column
width50%

MY ITEMS

Dashboard

Messages

My timetable

Study results

Selections in curriculum

Registrations

Applications

Terms and support


General

Timetables

Courses

Curricula

Continuing education

Academic calendar
Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#A3C8ED
borderStylesolid
titleÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS - SIS AND THE RIGHTS TO USE IT


Section


Column
width50%

Excerpt Include
ÕISi logimine - Logging in to SIS
ÕISi logimine - Logging in to SIS
nopaneltrue
Lugege täpsemalt...


ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...


Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...


Column
width50%

Learners use the SIS 2 environment. The web address of the SIS for learners is https://ois2.ut.ee

The link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID. For details read...


SIS user’s rights and obligations depend on the person’s relation with the university (public user, learner, etc.). For details read...


How new learners can become SIS users: For details read...
Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#A3C8ED
borderStylesolid
titleABI ÕISI KASUTAMISEL - ASSISTANCE IN USING SIS

Include Page
Abi ÕISi kasutamisel - Help with using SIS
Abi ÕISi kasutamisel - Help with using SIS
...