Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijad kasutavad ÕIS 2 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppijale on https://ois2.ut.ee

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.


Sisselogimine on võimalik perioodil, mil isikul on ülikooliga aktiivne suhe. Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev, töösuhte lõpukuupäev vms).


Learners use the SIS 2 environment. The web address of the SIS for learners is https://ois2.ut.ee

Link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID.

Logging in is possible when the person has an active relationship with the university. You lose the right to log in to the SIS when the relationship with the university expires (date of deletion from the matriculation register, end date of study, end date of work relationship, etc).


Sisselogimise vormile (vt joonis) sisestage TÜ arvutivõrgu keskne kasutajatunnus ja parool, siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil. Täpsemat infot autentimise kohta saate peatükist "Sisenemine TÜ infosüsteemidesse".


Pärast autoriseeritud kasutaja sisselogimist avaneb ekraanil ÕIS 2 töölaud, mille ülemises paremas nurgas on näha kasutaja nimi, õppekohtade valiku menüü ja ÕISi kasutamise keele valik (joonisel p 1).

Lehe vasakuse serva kuvatakse menüü (joonisel p 2).

Lehe keskosa on tunniplaani viidete (joonisel p 3), otseteede (joonisel p 4) ja ÕIS 2 versiooni info (joonisel p 5) päralt.

Töö lõpetamisel tuleb ÕISist välja logida. Selleks vajutage Lehe paremal ülanurgas oma nimele ja avanevas menüüs lingile Logi välja (vt joonis).

Logging in is possible when the person has an active relationship with the university. You lose the right to log in to the SIS when the relationship with the university expires (date of deletion from the matriculation register, end date of study, end date of work relationship, etc).

In the log-in form (see Figure), enter the central username and password of the UT computer network. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID. You can find further information on authentication in the chapter Entering UT information systems.


 

After the authorised user has logged in, the SIS 2 dashboard opens on the screen. In its top right corner, you can see the user’s name, menu for selection of study places and selection of language for using the SIS (Figure p 1).

On the left side of the page, the menu is displayed (Figure p 2).

The central part of the page displays links to the timetable (Figure p 3), shortcuts (Figure p 4) and SIS 2 version information (Figure p 5).

After finishing work, log out from the SIS. To do so, click your name at the top right corner of the page and the link Log out in the menu that opens (see Figure).

Esmakordsel ÕISi logimisel, pärast üliõpilase või välisüliõpilase õppekoha tekkimist, küsitakse õppijalt kinnitust Tartu Ülikoolis õppimist reguleerivate õigusaktidega tutvumise kohta.

When logging in to the SIS for the first time, after the study place of a student or international student was created, the learner is asked for confirmation about having read the regulations concerning studies at the University of Tartu.