Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikooli infosüsteemidesse on võimalik siseneda Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse, ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Kõik autentimisviisid on võrdsed, kuid eelistatumad on ID-kaart ja Mobiil-ID kui kaasaegsemad ja turvalisemad lahendused.

Sisenemine kasutajatunnuse ja parooliga

Tartu Ülikooli infosüsteemidesse kasutajatunnuse ja parooliga sisenemiseks tuleb logimisaknas sisestada kasutajatunnus ning parool.

Kui sisselogimine ei õnnestu, tuleks kontrollida, et:

  1. kasutajatunnus oleks sisestatud korrektselt (ilma @ut.ee lõputa, nt jaak2011);
  2. sisestatud parool oleks õige

Probleemide tekkimisel veenduge et Caps Lock oleks maas ja Num Lock aktiveeritud.

Paroolilahtri kõrval asuva nn silma-nupu  abil on võimalik veenduda sisestatud parooli õiges kirjapildis - see on abiks eriti mobiilsete seadmete kasutajatele.

Kui parool on ununenud vaata: Mida teha kui parool on ununenud?

Juhul kui teil Tartu Ülikooli kasutajatunnust pole, aga peaksite infosüsteeme kasutada saama, lugege kasutajaks saamise juhendit.

NB! Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus kehtib seni kuni säilib isiku side Tartu Ülikooliga (rohkem infot SIIT).

Sisenemine ID-kaardiga

EV isikutunnistus ehk ID-kaart on kaasaegne, turvaline ja mugav lahendus infosüsteemidesse sisenemiseks. ID-kaardi omanikuks on võimalik saada kõigil Eesti vabariigi kodanikel ja Eesti elamisloaga isikutel. ID-kaardiga sisenemise eelduseks on, et teil on olemas kehtivate sertifikaatidega ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning arvuti ja veebibrauser korrektselt seadistatud ID-kaardi kasutamiseks.

ID-kaardiga infosüsteemidesse sisenemiseks tuleb kõigepealt sisestada ID-kaart kaardilugejasse ning alles seejärel käivitada veebibrauser.

Infosüsteemi sisenemisel valige ID-kaardiga autentimine: 

ID-kaardiga sisenemine toimib õigesti, kui pärast ID-kaardi nupu vajutamist küsib veebibrauser teilt kas isiku valimist või kohe ID-kaardi autoriseerimiskoodi PIN1.

Juhul, kui olete käinud ID-kaardiga juba mõnes teises infosüsteemis, nt internetipangas, siis ei pruugi arvuti teilt uuesti PIN1 koodi küsida.

Rohkem infot ID-kaardi kohta leiab ID-kaardi kodulehelt. ID-kaardi kasutamiseks vajaliku tarkvara Windows, Mac ja Linux operatsioonisüsteemidele leiab ID-kaardi tarkvara kodulehelt.

NB! Turvalisuse eesmärgil eemaldage pärast infosüsteemide kasutamise lõpetamist ID-kaart kaardilugejast ja sulgege kõik veebibrauseri aknad.

Sisenemine Mobiil-ID-ga

Sarnaselt ID-kaardiga sisenemisele eeldab ka Mobiil-ID kasutamine kehtivate sertifikaatidega Mobiil-ID lepingu olemasolu mobiilioperaatori juures. Loe lähemalt Mobiil-ID-st siit: http://mobiil.id.ee.

Infosüsteemi sisenemisel valige Mobiil-ID-ga autentimine:  

Seejärel sisestage vastavasse lahtrisse oma mobiiltelefoni pikk number (5xxxxxxx), mitte TÜ lühinumber ja vajutage Sisenemise nuppu.

Korrektse numbri ja kehtiva Mobiil-ID teenuse puhul kuvatakse ekraanil turvakood. Sama koodi näidatakse ka mobiiliekraanil. Veenduge, et koodid oleks identsed ja seejärel sisestage mobiilis Mobiil-ID PIN1.

Kui Mobiil-ID protsess on edukalt lõpule viidud, suunatakse teid automaatselt edasi soovitud infosüsteemi.

Täiendav abi

Täiendavat abi infosüsteemidesse sisenemise kohta saab Tartu Ülikooli arvutiabist E-N 8.00-17.00 ja R 8.00-16.30. Arvutiabi poole saab pöörduda meiliaadressil arvutiabi@ut.ee või tel 737 5500.