Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav loeng, seminar, praktikum, kollokvium või individuaaltund (või mingi muu õppetöövorm), mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele. Kontaktõpe toimub õppekeskkonnas (sealhulgas e-õppes), milles osalevad nii üliõpilane kui õppejõud. Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks ainekavas.

...

SEOTUD TEEMAD

Iseseisev töö

Praktika