Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

Nime muutmiseks sisestage isikule uus nimi ja nime muutmise kuupäev.

 • Süsteemi loogika kasutab uut nime muutusele järgnevast kuupäevast.
 • Kui nimemuutmise kuupäeva väli tühjaks jätta, määratakse
vaikimisi
 • nimemuutmise kuupäevaks muutuse vormistamise kuupäev
ning isik on uue nimega alates muutmise kuupäevale järgnevast kuupäevast.
 • .

Näiteks:

 • Väline õppejõud on vaja lisada eksamiprotokolli. Õppejõu eesnimi on süsteemis valesti. Kui parandada eesnimi tänase kuupäevaga (kasutaja sisestab- või jätab sisestamata- ja süsteem sisestab kuupäeva), saab õige nimega eksamiprotokolli lisada homsest. Seega eesnime muutus tuleks sisestada päev enne eksamiprotokolli sisestamist.
 • Täiendusõppeprogrammil osaleja õige
Näiteks kui täiendusõppeprogrammil osaleja kehtiv
 • nimekuju selgub alles pärast täiendusõppeprogrammi toimumise lõppu ja õppija nimi on muutunud ajal, mil ta Tartu Ülikoolis ei õppinud/töötanud, tuleb nime muutmise kuupäevaks sisestada täiendusõppeprogrammi toimumise alguskuupäevale eelnev päev (kui tegelikku nimemuutuse kuupäeva ei ole võimalik tuvastada). Nii on võimalik õppijale vormistada hetkel kehtiva nimega lõpudokumendid.
 • Kui muudate sünniaega ja sugu, siis kirjutatakse need salvestamisel Eesti isikukoodi järgi üle, et vältida olukordi, kus isikukood, sünniaeg ja sugu ei lange kokku.
 • Kui muudatused on tehtud, vajutage nupule Salvesta.
 • Infosüsteemis säilib info isiku eelmiste nimede kohta. Näete seda väljal Eelmised nimed (vt joonis). Eelmise nime järgi on isikut isikuregistrist ka võimalik hiljem otsida.