Enne andmete muutmist veenduge, et tegemist ikka on õige isikuga.

  • Andmete muutmiseks vajutage isiku andmetes nupule Muuda üldandmeid (vt joonis).

  • Avaneb isikuandmete muutmise vorm (vt joonis).

  • Tehke andmetes vajalikud parandused.

Nime muutmiseks sisestage isikule uus nimi ja nime muutmise kuupäev.

  • Süsteemi loogika kasutab uut nime muutusele järgnevast kuupäevast.
  • Kui nimemuutmise kuupäeva väli tühjaks jätta, määratakse nimemuutmise kuupäevaks muutuse vormistamise kuupäev.

Näiteks:

  • Väline õppejõud on vaja lisada eksamiprotokolli. Õppejõu eesnimi on süsteemis valesti. Kui parandada eesnimi tänase kuupäevaga (kasutaja sisestab- või jätab sisestamata- ja süsteem sisestab kuupäeva), saab õige nimega eksamiprotokolli lisada homsest. Seega eesnime muutus tuleks sisestada päev enne eksamiprotokolli sisestamist.
  • Täiendusõppeprogrammil osaleja õige nimekuju selgub alles pärast täiendusõppeprogrammi toimumise lõppu ja õppija nimi on muutunud ajal, mil ta Tartu Ülikoolis ei õppinud/töötanud, tuleb nime muutmise kuupäevaks sisestada täiendusõppeprogrammi toimumise alguskuupäevale eelnev päev (kui tegelikku nimemuutuse kuupäeva ei ole võimalik tuvastada). Nii on võimalik õppijale vormistada hetkel kehtiva nimega lõpudokumendid.
  • Kui muudate sünniaega ja sugu, siis kirjutatakse need salvestamisel Eesti isikukoodi järgi üle, et vältida olukordi, kus isikukood, sünniaeg ja sugu ei lange kokku.
  • Kui muudatused on tehtud, vajutage nupule Salvesta.
  • Infosüsteemis säilib info isiku eelmiste nimede kohta. Näete seda väljal Eelmised nimed (vt joonis). Eelmise nime järgi on isikut isikuregistrist ka võimalik hiljem otsida.