Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Väljund arvutatakse igal ööl.

Näiteks kui õppija õppekava vahetuse korraldus humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast sotsiaalteaduste valdkonda registreeriti 06.03.2016, siis ilmub see õppija sotsiaalteaduste valdkonna õppetoetuste väljundisse 07.03.2016.

  • 06.03.2016 oli isik HV pingereas, sest ta oli 06.03 hommikul kl 03 paiku HV üliõpilane;
  • 07.03.2016 oli isik juba SV pingereas, sest ta oli 07.03 hommikul kl 03 paiku SV üliõpilane.

Väljatrükile lisatakse arvesse võetud andmete seisu kuupäev.

...