Õppetoetuste väljundiga on võimalik saada üliõpilaste paremusjärjestus käesoleval semestril. Väljund vahetub automaatselt iga semestri alguskuupäeval, nt kevadsemestril 2010 tekib väljund 08.02.2010 sügissemestri 2009 õppetulemuste põhjal, sügissemester 2010 algab 30.08.2010 ja sellest kuupäevast alates tekib väljund kevadsemestri 2010 õppetulemuste põhjal.

Väljund arvutatakse igal ööl.

Näiteks kui õppija õppekava vahetuse korraldus humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast sotsiaalteaduste valdkonda registreeriti 06.03.2016, siis ilmub see õppija sotsiaalteaduste valdkonna õppetoetuste väljundisse 07.03.2016.

 • 06.03.2016 oli isik HV pingereas, sest ta oli 06.03 hommikul kl 03 paiku HV üliõpilane;
 • 07.03.2016 oli isik juba SV pingereas, sest ta oli 07.03 hommikul kl 03 paiku SV üliõpilane.

Väljatrükile lisatakse arvesse võetud andmete seisu kuupäev.

 

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake üliõpilaste valiku tingimused: õppeaste ja õppekava.
 • Täitke märkeruut 100% ja rohkem õppekava täitnud, kui soovite, et väljundis näidataks ainult neid, kes on õppekava täitnud 100% või rohkem.
 • Täitke märkeruut Näita ka akadeemilisel, kui soovite, et väljundis näidataks neid, kes on ka akadeemilisel puhkusel.
 • Täitke märkeruut Näita ka pikendusega, kui soovite, et väljundis näidataks ka neid, kes õpivad pikendusaastal või kellele on tulevikus õppeaja pikenduse korraldus vormistatud.
 • Täitke märkeruut Näita ka osakoormusega, kui soovite, et väljundis näidataks ka neid, kes õpivad osakoormusega.
 • Täitke märkeruut Põhitoetuse avaldus esitatud, kui soovite, et väljundis näidatakse neid, kes on ÕISi vahendusel esitanud põhitoetuse avalduse.
 • Täitke märkeruut Täiendava toetuse avaldus esitatud, kui soovite, et väljundis näidatakse neid, kes on ÕISi vahendusel esitanud täiendava toetuse avalduse.
 • Täitke märkeruut Doktoranditoetuse avaldus esitatud, kui soovite, et väljundis näidatakse neid, kes on ÕISi vahendusel esitanud doktoranditoetuse avalduse.
 • Soovitud aastad (mitmenda aasta üliõpilane) saate ise määrata, vaikimisi on määratud kõik aastad. Aastate eemaldamiseks vajutage vajaliku aasta järel nupule Eemalda.
 • Määrake andmete järjestus. Vaikimisi on andmed järjestatud õppekava täitmise protsendi ja kaalutud keskmise hinde järgi. Andmete järjestamise aluseks saab olla ka keskmine hinne.
 • Väljundi tegemiseks määrake lehe vasakul ülanurgas väljundi formaat (soovitavalt PDF) ning vajutage nupule Väljund.

Väljatrükil tuuakse ära arvesse võetud õppetulemuste ajavahemik (st millises ajavahemikus saadud õppetulemuste põhjal kaalutud keskmine hinne arvutatakse).

Väljundis näidatakse õppija kohta järgmisi andmeid:

 • õppija matriklinumber
 • õppija nimi
 • info selle koht, kas õppija on osakoormusel
 • õppija aasta
 • finantseerimise liik
 • tellimisaasta
 • punkte kokku
 • õppekava täitmise protsent
 • kaalutud keskmine üle kõigi tulemuste
 • punkte eelmisel semestril
 • kaalutud keskmine eelmisel semestril
 • info selle kohta, kas õppija oli eelmisel semestril akadeemilisel puhkusel
 • info selle kohta, kas õppija on hetkel akadeemilisel puhkusel
 • info selle kohta, kas õppija on hetkel või tulevikus pikendusaastal
 • õppe lõpukuupäev

Nominaalamahu arvutamisel võetakse arvesse ka kevadise vastuvõtuga ja kevadel järgmisele aastale üleviidud õppijaid.

Sügise tsükkel - st vastuvõtt või viimane üleviimine toimub sügissemestril.
Kevade tsükkel - st vastuvõtt või viimane üleviimine toimub kevadsemestril.

100% - mitu EAP on vastava aasta õppijal õppekava nominaalmaht.

Sügissemestril toetuse määramine

 

 

Kevadsemestril toetuse määramine

 

 

mitmenda aasta üliõpilane

sügise tsükliga 100%

kevade tsükliga 100%

mitmenda aasta üliõpilane

sügise tsükliga 100%

kevade tsükliga 100%

1

0 EAP

30 EAP

1

30 EAP

0 EAP

2

60 EAP

90 EAP

2

90 EAP

60 EAP

3

120 EAP

150 EAP

3

150 EAP

120 EAP

4

180 EAP

210 EAP

4

210 EAP

180 EAP

5

240 EAP

270 EAP

5

270 EAP

240 EAP