Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke raadionupp 3 mittepositiivse tulemuse väljund ees. Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

...

Tip

Üliõpilasel on mingis aines 2 mittepositiivset tulemust + 1 tühistatud mittepositiivne tulemus. Kui märkeruut jätta tühjaks, siis selliste tulemustega üliõpilase andmeid väljundisse ei kuvata. Kui märkeruut täita, siis vastava väljundisse kuvatakse üliõpilase andmed kuvatakse väljundisse.

 • Kui soovite, et väljundisse kuvataks ka need üliõpilased, kellel on vähemalt 3 mittepositiivset tulemust ning lisaks ka positiivne tulemus, täitke märkeruut Näita ka aineid, kus on olemas pos. tulemus.
 • Väljundi genereerimiseks vajutage lehe vasakul ülanurgas nupule Väljund, saate Exceli (.xls laiendiga) faili.

...

 • matrikli nr
 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • sisseastumisaasta
 • õppekoht
 • õppeaine
 • tulemuse kuupäev
 • tulemus
 • kas tühistatud - märge Tühistatud, kui vastav tulemus on tühistatud
 • selgitus - tulemuse tühistaja nimi, tühistamise kuupäev ning tühistamise selgitus
 • kas oli akadeemilisel - kui isik oli tulemuse kuupäeval akadeemilisel, siis näidatakse akadeemilise algus- ja lõppkuupäeva ning akadeemilise puhkuse põhjust
 • õppejõu nimi
 • protokolli nr

...